Tomasz Jeżyk z Naszej Fundacji otrzymał nominację do Kaliskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego.

Przedstawiciele stowarzyszeń działających na terenie naszego miasta wybrali 10 przedstawicieli do Kaliskiej Rady Pożytku Publicznego.

P1750392_article

Zdjęcie Łukasz Wolski

W czwartek w Sali Recepcyjnego kaliskiego Ratusza odbyła się Konwencja wyborcza dokonująca wyboru przedstawicieli NGO do Kaliskiej Rady Pożytku Publicznego. Spośród blisko 300 organizacji pozarządowych, które zarejestrowane są w Kaliszu, we wczorajszej Konwencji udział brali przedstawiciele 53 z nich. Do wyborów zgłoszono 27 kandydatów, ubiegających się o 10 miejsc w obszarach działalności:
Obszar 1. pomoc społeczna, zdrowie, uzależnienia, osoby niepełnosprawne,
Obszar 2. kultura i sztuka,
Obszar 3. sport, turystyka, rekreacja,
Obszar 4. edukacja i wychowanie,
Obszar 5. pozostałe.

Z ramienia miejscowych organizacji pozarządowych do Kaliskiej Rady Pożytku Publicznego wybrani zostali:
Obszar 1: Grzegorz Chwiałkowski i Tomasz Jeżyk
Obszar 2: Jerzy Szukalski i Ewelina Knajdek-Marcinkowska
Obszar 3: Andrzej Górski i Marek Jackowski
Obszar 4: Barbara Paszkiewicz i Bożena Juszczak
Obszar 5: Marcin Balcerzak i Halina Hila Marcinkowska

Na podstawie uchwały nr XLII/569/2013 Rady Miejskiej Kalisza z 20.12.2013 r. w Radzie zasiadać będzie 19 osób, w tym 10 przedstawicieli kaliskich organizacji pozarządowych, 5 przedstawicieli Prezydenta Miasta Kalisza oraz 4 przedstawicieli Rady Miejskiej.

Źródło http://www.calisia.pl/articles/21757-kaliskie-organizacje-pozarzadowe-wybraly-przedstawicieli