Rośniemy w siłę dzięki dobrym ludziom. Zaczynaliśmy dawno temu, teraz mamy jasne cele i będziemy je realizować!

Główne cele

Głównym celem Fundacji jest przywrócenie godności drugiemu człowiekowi. Tak jak każda organizacja mamy swoje plany, ambicje, które realizujemy sukcesywnie. Mamy w planach budowę hospicjum, szkoły na Wybrzeżu Kości Słoniowej,  przedszkola, oraz ośrodka terapeutycznego dla dzieci i młodzieży. Są to tylko niektóre, cele które chcemy zrealizować a roku na rok, kolejne osoby z zespołu przynoszą, coraz ciekawsze inicjatywy, które wdrażamy w życie.

Nasze zasoby

Nasze zasoby empatii, miłości, zrozumienia istoty zaistniałego ludzkiego problemu oraz godności do drugiego człowieka są nieograniczone. Stąd też ukuło się motto naszej Fundacji, „Człowieczeństwo bez barier” dzięki temu nasi podopieczni mogą wierzyć, że zmiana na lepsze i w lepsze jutro jest z nami możliwa, a także realna.

Specjalizujemy się…

… w niesieniu pomocy innym osobom, wykorzystując całą swoją wiedze oraz zaangażowanie. Przywracamy nadzieję tam gdzie pozostał jej mały płomień, a wiara w rozwiązanie problemu spadła do minimum. Zakupujemy sprzęt rehabilitacyjny, odwiedzamy chorych w domach, szpitalach, robimy drobne zakupy oraz angażujemy miejscową społeczność do pomocy w rozwiązaniu problemu naszych podopiecznych. Cała nasza praca oparta jest o etykę chrześcijańską, a inspiracją do pomocy innym stał się wers z Ew. Jana, 6, 35 Ja jestem chlebem żywota, Ew. Jana 6,35 I’m the bread of life. Stąd nazwa Fundacji Bread of life.

Miłość
Empatia
Zrozumienie
Wiara w lepsze jutro

Nasze oddziały w Polsce

Fundacja Bread of Life

Siedziba / NLC:

Długa Goślina 1,

62-095 Murowana Goślina

Oddział Poznań, biuro:

ul. Ostrobramska 28

60-122 Poznań

Przyjęcia podopiecznych odbywają się w biurze w dniach:

poniedziałek, środa i czwartek w godzinach 9.30 – 14.00

Paulina Czapowska – tel. 514 577 619

Email: paulina@breadoflife.pl

Zgłoszenia do dystrybucji żywności:

Bernadeta Mataczyńska – tel. 797 596 555

Email: bernadeta@breadoflife.pl

Oddział Kalisz:

ul. Śródmiejska 24a

62-800 Kalisz

Przyjęcia podopiecznych odbywają się w biurze w dniach:

Wtorek, środa i czwartek w godzinach 9.00 – 16.00

Agnieszka Józefowska – tel. 536 23 28 25

Tomasz Jeżyk – tel. 791 990 575

Email: tomek@breadoflife.pl

Oddział Pleszew; 

Konrad- tel. 661 204 857

Hej! To nie wszystko!

jesteśmy na całym świecie ;)

Ludzie czyniący dobro

Prezes Fundacji

Reinier van den Berg

Reinier to człowiek biznesu, miłośnik liczb i cyferek. Ale i kocha ludzi. Osoba odpowiedzialna za tworzenie budżetu, strategii i rozwoju fundacji

Miłośnik podróży.

Członek Zarządu Fundacji

Tomasz Jeżyk

Wulkan pomysłów i idei, członek zarządu Fundacji Bread of Life związany z nią od początku istnienia.

Uwielbia ruch.

Przewodniczący Rady Fundacji – Fundator!

Richard Nungesser

Kiedy ogień przygasa, dolewa oliwy dzięki czemu nie gaśniemy. Pastor, człowiek o wielkiej wizji, inspiruje innych.

Uwielbia Boga, oraz podróże!

Event Manager

Monika Idźkiewicz

Kobieta o niespożytych siłach, organizatorka głównych projektów i wydarzeń w oddziale w Poznaniu. Prywatnie matka Nikosia.

Project Manager Program Podopiecznych

Paulina Czapowska

Praca w fundacji to dla niej spełnienie marzenia aby pomagać innym. Chciałaby w swojej pracy dzielić się nadzieją i miłością, której źródłem jest Bóg i widzieć jak życie ludzi zmienia się na lepsze.

Project Manager Dystrybucji

Bernadeta Mataczyńska

Od 2020 r. z pełnym zaangażowaniem nadzoruje program dystrybucji żywności, wspierając osoby najbardziej potrzebujące.

Ma ogromne serce dla ludzi a zwłaszcza dla dzieci.

Specjalista ds. Dystrybucji

Beata Drzewicka

Charakterystyczne jest dla niej, że raczej mało mówi, ale za to co mówi jest przemyślane i budujące!

Jest pracowita – gdy wpada w wir pracy trudno ją zatrzymać!

Sprawozdania z działalności fundacji

2022

Wszystkie

2021

sprawozdania znajdziesz

2020

 na stornie rządowej

2019