Czas trwania: 2 godz.
Publiczne  · Każdy na Facebooku i poza nim
Celem wydarzenia jest wsparcie osób chorych onkologicznie. Kasi i Bartka, którzy zmagają się z glejakiem‼️‼️Profilaktyka onkologiczna, dostarczenie informacji na temat leczenia.
Regulamin
I. ORGANIZATOR:
– Fundacja „Bread of Life” Kalisz
– Akademia Ciała i Umysłu – Przemysław Caruk
II. OBSŁUGA TECHNICZNA
– Fundacja „Bread of Life” Kalisz
– Akademia Ciała i Umysłu – Przemysław Caruk
– Klub Biegacza Baster Team
III. CELE
1. Profilaktyka zdrowotna, w szczególności chorób nowotworowych.
2. Promocja aktywności fizycznej, zdrowego stylu życia oraz biegania, jako najprostszej
formy ruchu.
3. Pozyskanie funduszy na rehabilitację pacjentów onkologicznych – podopiecznych Fundacji Bread of Life.
IV. TERMIN, MIEJSCE I TRASA:
1. Bieg odbędzie się w sobotę 28 października 2023 r. w Parku Miejskim w Kaliszu.
2. Start – godz. 11:00 – plac CKiS w Kaliszu.
3. Trasa: dowolna – poruszamy się alejkami parku miejskiego w Kaliszu.
4. Limit czasu – 1 godz.
V. ZGŁOSZENIA I UCZESTNICTWO:
1. Warunkiem uczestnictwa w Biegu jest dokonanie bezpłatnej rejestracji elektronicznej. Zgłoszenia dokonywane będą za pośrednictwem firmy dostartu.pl.
2. Każdy uczestnik otrzyma pamiątkowy i niepowtarzalny numer startowy ze swoim imieniem.
3. W trakcie zapisów konieczne będzie zaznaczenie pola „osoba niepełnoletnia”, co skutkowało będzie koniecznością podpisania stosownego oświadczenia przez ich rodziców/opiekunów przy odbiorze numeru startowego.
4. Zgłoszenia elektroniczne można dokonywać do dnia 19.10.2023 roku do godz. 23:59. Organizator dopuszcza możliwość zapisów w dniu startu w godz. 10 – 11 (nie daje jednak gwarancji otrzymania okolicznościowego numeru startowego).
5. Dokonanie rejestracji jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.
6. Odbiór numerów startowych będzie możliwy w dniu zawodów, 27 listopada w godz. 10-11 w biurze zawodów. Biuro zawodów będzie mieścić się w okolicach miejsca Startu/Mety, przy Domku Parkowego w Parku Miejskim w Kaliszu (okolice ul. Niecałej). Przy odbiorze numeru (cegiełki) zbierane będą pieniądze na cele biegu. Sugerowana, najniższa wpłata – 10zł. Możliwość płatności kartą, blik.
7. Bieg jest przeznaczony dla wszystkich, bez względu na wiek. Osoby niepełnoletnie mogą wziąć udział w imprezie za zgodą rodziców.
8. Warunkiem udziału w biegu jest złożenie własnoręcznego podpisu pod oświadczeniem o zdolności do udziału w nim i tym samym przyjęciu pełnego ryzyka i odpowiedzialności (podstawa prawna: Rozp. Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12.09.2001 Dz. U. Nr 101 poz. 1095).
9. Zgłaszając deklarację udziału w Biegu, uczestnik zaświadcza, że stan jego zdrowia umożliwia mu udział w zawodach. Każdy Uczestnik bierze udział w Biegu na własną odpowiedzialność.
10. Każdy uczestnik może przebiec, przejść, przejechać na wózku dowolną liczbę kilometrów (pętli), którą zgłosi organizatorowi biegu.
11. Organizator nie zapewnia jakiegokolwiek ubezpieczenia na życie lub zdrowie (NW) z tytułu choroby, wypadku, odniesienia obrażeń, poniesienia śmierci lub poniesienia jakichkolwiek strat bądź szkód, jakie mogą wystąpić w związku z obecnością i/lub uczestnictwem w Biegu. Uczestnikom zaleca się wykupienie dodatkowego indywidualnego ubezpieczenia NW.
12. Inne ograniczenia dotyczące udziału w Biegu. Ze względów bezpieczeństwa w Biegu zabroniony jest udział osób poruszających się na rowerach, wrotkach, rolkach, deskorolkach. Możliwy jest start z psami oraz z kijami (trekingowymi i Nordic Walking). W przypadku psów uczestnik zobowiązany jest do zachowania maksimum bezpieczeństwa (kaganiec).
13. Na miejsce biegu zabrania się wnoszenia środków odurzających, nielegalnych substancji oraz napojów alkoholowych jakiegokolwiek rodzaju. Uczestnikom zabrania się zażywania i posiadania wspomnianych wyżej środków i substancji zarówno przed, jak i w trakcie Biegu. Organizator zastrzega sobie prawo do odmowy dopuszczenia do udziału w Biegu osób, u których zostanie stwierdzone spożycie lub posiadanie jakichkolwiek środków odurzających, nielegalnych substancji oraz napojów alkoholowych jakiegokolwiek rodzaju.
14. Uczestnik zobowiązuje się przestrzegać wszelkich zasad i przepisów, które mają zastosowanie do uczestnictwa w Biegu, w szczególności zasad fair play.
VI. KLASYFIKACJE I NAGRODY:
1. Nie będzie prowadzona żadna klasyfikacja i rywalizacja.
VII.​OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
1. Dane osobowe uczestników Cancer Run 2023 będą przetwarzane w celach przeprowadzenia imprezy.
2. Dane osobowe uczestników będą wykorzystywane zgodnie z warunkami określonymi w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r., Nr 101 poz. 926). Administratorem danych osobowych jest Klub Biegacza Baster Team. Dane osobowe są przechowywane i zabezpieczone przez Dostartu.pl.
3. Przetwarzanie danych, o których mowa w ustępie 1 niniejszego paragrafu w związku z udziałem w Cancer Run obejmuje także publikację imienia i nazwiska uczestnika wraz z nazwą miejscowości, w której zamieszkuje – w każdy sposób, w jaki publikowany lub rozpowszechniany będzie projekt.
4. Uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.
5. Podanie danych osobowych oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne, lecz ich niepodanie lub brak zgody na ich przetwarzanie uniemożliwia udział w Cancer Run 2023. Przez przekazanie prawidłowo wypełnionego i podpisanego formularza rejestracyjnego uczestnik wyraża zgodę i zezwala na wykorzystanie podanych przez niego danych osobowych na potrzeby przesłania do uczestnika informacji o przyszłych imprezach, produktach handlowych, a także na wewnętrzne potrzeby administracyjne i analityczne, zgodnie z ustawą o ochronie o danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r., Dz. U. nr 33, poza 883. Uczestnikowi przysługuje prawo do wycofania takiej zgody i może to zrobić w dowolnym momencie kierując korespondencję na adres https://dostartu.pl/.
6. Wszystkie informacje dotyczące uczestników uzyskane przez Organizatora i zawarte w formularzu startowym zostaną zapisane w sposób elektroniczny i w każdym wypadku będą wykorzystywane zgodnie z ustawą o ochronie o danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r, dziennik ustaw nr 133, poza 883. Organizator nie będzie ujawniał tych informacji żadnym osobom trzecim.
VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Organizator zapewnia zabezpieczenie medyczne podczas trwania imprezy.
2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie.
3. Bieg odbędzie się niezależnie od pogody za wyjątkiem warunków zagrażających życiu lub zdrowiu uczestników.
4. Osoba do kontaktu: dyrektor biegu Przemysław Caruk tel. 730 500 431.

Pokaż mniej

Tomasz Jeżyk jest nauczycielem w SP nr 6, instruktorem karate w Kaliskim Klubie Kyokushinkai David Club, a także społecznikiem, który od wielu lat angażuje się w kaliskim oddziale Fundacji Bread of life w działalność charytatywną. Niedawno odwiedził Pakistan, gdzie pomagał potrzebującym.

W Pakistanie spędziłem półtora tygodnia – relacjonuje Jeżyk. – Przebywałem w prowincji Pendżab, w jego stolicy Lahore, które jest drugi miastem w Pakistanie oraz wioskach w dolinie Pendżabu. Są one oddalone od Lahore jakieś kilkadziesiąt kilometrów.

Kaliszanin spotkał się z mieszkańcami pakistańskiej prowincji oraz zobaczył jak wygląda codzienne życie mieszkańców tego regionu. – Życie na pakistańskiej prowincji jest ciężkie, porównałbym go do tego jakie jest w większości afrykańskich krajów – twierdzi działacz kaliskiego oddziału Fundacji Bread of life.

Jako Fundacja i jej pakistański oddział zajmowaliśmy się dystrybucją żywności oraz pomagaliśmy rodzinom, które pracowały w wiejskiej cegielni.

To bardzo ciężka praca, którą wykonywali nie tylko dorośli, ale także dzieci. Niektóre miały nawet po 6 lat! Dzienna stawka robotnika w tej cegielni wynosiła zaledwie półtora dolara, a pracowali w niej ludzie, którzy musieli odpracować swoje długi i do momentu ich oddania nie mogli zamieszkać w innym miejscu.

Przeciętna rodzina w Pakistanie składa się z pięciu, sześciu osób. Zamieszkują oni zwykle w dwóch małych pokojach. Niskie pensje powodują, że ludzie dorabiają na bokuOprócz pieniędzy kwitnie też barterowa wymiana rzeczy i usług.

Kaliszanin zwrócił uwagę, że mimo panującej biedy, miejscowi są bardzo gościnni. – W tamtejszej tradycji przyjęte jest, że gość traktowany jest jako bardzo ważna osoba, dotyczy to zarówno muzułmanów jak i pakistańskich chrześcijan – twierdzi Jeżyk. – Gościnność polega na serdecznym traktowaniu drugiego człowieka, zapraszaniu go do domu i dzieleniu się z nim jedzeniem, a nawet noszeniu za gościem walizek!

Według przedstawiciela Fundacji Bread of life Pakistan to kraj, w którym pozycja społeczna zależy w dużej mierze m.in. od wyznania. – W Pakistanie żyje niecałe 2% chrześcijan i są oni dyskryminowani ze względu na swoje wyznanie – twierdzi Tomek Jeżyk. – Mają problemy ze znalezieniem dobrej pracy w instytucjach państwowych i na ogół skazani są na wykonywanie ciężkich, fizycznych oraz słabo opłacanych prac.

Ze względu na bezpieczeństwo chrześcijanie żyją w skupiskach, obok siebie. Niestety, moja wizyta zbiegła się z podpaleniem 23 kościołów oraz domów chrześcijan w Pakistanie. Czuć było wtedy panujące napięcie na ulicach. Jako Fundacja zorganizowaliśmy zbiórkę na pomoc dla osób, którym zniszczono elewacje domów. W tych domach wstawialiśmy nowe drzwi.

Często w publicznych szkołach chrześcijańscy uczniowie są dyskryminowani ze względu na swoje wyznanie i muszą chodzić do szkół chrześcijańskich.

Jako Fundacja pomagamy takim dzieciom i finansujemy szkołę, w której uczy się około 200 dzieci.

Do tego posiadamy też własną szwalnię, w której, co ciekawe, pracują tylko sami mężczyźni.

Pakistan to kraj, w którym nadal panuje patriarchat, a kobiety zajmują się głównie opieką nad dziećmi i prowadzeniem domu.

Do tego nosimy się z przeprowadzeniem akcji nazwanej roboczo i nietypowo…”wyleasinguj kozę”! Dla wielu biednych ludzi posiadanie kozy stanowi dodatkowe, istotne źródło zarobku. Dzięki niej mogą oni sprzedawać mleko, sery oraz inne produkty mleczne i dzięki temu dorabiać. Na prowincji powszechne jest trzymanie kóz nawet…w domach. 

Jak podkreśla Jeżyk Pakistan to kraj sporych kontrastów.

Weźmy zarobki i związany z nimi byt – opowiada kaliszanin. – W cegielni na wsi ludzie zarabiają po półtorej dolarów na miesiąc, a nauczyciel w Lahore ma od 150 do 200 dolarów. Jeszcze wyżej zarabiają np. biznesmeni czy przedstawiciele władzy. Życie nie należy do tanich, ale ceny niektórych produktów są tańsze niż w Polsce. Za bawełnianą koszulę najwyższej jakości zapłacimy około 30 zł, a posiłek w restauracji z daniami z baraniny, wołowiny, kurczakiem oraz daniami wegańskimi oraz ziołową pitą to wydatek około 70 zł dla dwóch osób. Zaskoczył mnie też stan autostrad. O ile drogi na prowincji są przeważnie w fatalnym stanie

to autostrady, pomiędzy największymi miastami, dorównują tym w Polsce. Na plus jest również powszechna znajomość języka angielskiego, nawet wśród dzieci. To jednak w dalszym ciągu kraj kontrastów, który posiada broń jądrową, a w domach i hotelach światło potrafi był wyłączane nawet na kilka godzin dziennie.

 

Piotr JAWOROWSKI

 

Wsparcie dla szkoły w Pakistanie
Fundacja Bread of Life 
Wolności 10/1a
62-800 Kalisz
40 1090 1346 0000 0001 1420 0591
z dopiskiem Pakistan

Źródło Wkaliszu.pl

Tata, babcia, najbliższa rodzina‼️Odwiedzili wczoraj ukończony remont lokalu #PamieciMichaliny w Kaliszu. Kolejny lokal powstanie w Pleszewie #PamieciHuberta. ❤️❤️dodatkowo podczas spotkania była obecna burmistrz Gilbert Vote Brigette Peterson z USA. W tym miejscu kaliszanie będą otrzymywali wsparcie

W zeszłym tygodniu gościliśmy delegację z Miasta Gilbert, z Panią Burmistrz Vote Brigette Peterson‼️ burmistrz odwiedziła także Niepubliczne Angielsko Języczne Przedszkole Rainbow gdzie czytała książki dla dzieci, a także wspólnie z delegacją odebrała darowiznę rzeczową z Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Chełmcach Dziękujemy ‼️‼️

Nasz podopieczny który jeździ na wózku złożył wniosek do PFRON o samochód i właśnie się dowiedziałem po rozmowie telefonicznej, że będzie go miał w ramach projektu „Samodzielność-Aktywność-Mobilność” wkład własny z 1,5% ale 🎁 czad 👍❤️❤️ To ułatwi mu funkcjonowanie w środowisku ❤️ Warto składać wnioski‼️

Kasia Albrecht – młoda, 38-letnia mama 8-letnie Poli, zmaga się z ciężką chorobą. Ale wierzy, że uda jej się pokonać „potwora”. Pomóżmy jej w tej walce

Mam na imię Kasia, mam 38 lat. Jestem mamą 8-letniej Poli. Do października zeszłego roku żyłam całkiem zwyczajnie, całkiem szczęśliwie. Dziś bardzo tęsknię za tamtą normalnością… Właśnie w październiku 2022 roku jak grom z jasnego nieba spadła na mnie wiadomość o chorobie. Chyba najgorszej z możliwych… Moje serce i świat moich najbliższych pękły na milion kawałków po usłyszeniu diagnozy – guz mózgu, glejak wielopostaciowy IV stopnia…

Jestem jeszcze młoda, mam wiele marzeń, mam wspaniałą córeczkę, rodzinę i przyjaciół – dla tego wszystkiego warto żyć! Postanowiłam za wszelką cenę pokonać tego potwora. Nie poddam się, nigdy!  W listopadzie 2022 roku przeszłam operację całkowitego usunięcia guza. Jest marzec 2023 roku i jestem już po 6-tygodniowej radioterapii, rozpoczęłam także chemioterapię. Dziś jestem tu i proszę o wsparcie, bo potrzebuję pomocy – już nie tylko od najbliższych, ale od zupełnie obcych mi ludzi… Nie jest to łatwe, ale leczenie, hospitalizacja, leki, konsultacje to ogromne koszty. Zakwalifikowałam się także na dodatkowe leczenie – immunoterapię w klinice w Kolonii w Niemczech.
Terapia ta będzie obejmowała 3 etapy. Koszt każdego z poszczególnych etapów to ok. 30 000 EUR… Kwota trudna do wyobrażenia, a co dopiero do zebrania. Pragnę jednak wykorzystać każdą możliwość, jaką dziś oferuje medycyna. Chcę chwytać się każdej nadziei, bo bardzo chcę żyć!
Niestety, leczenie to nie jest refundowane w Polsce przez NFZ, dlatego konieczne jest jak najszybsze uzbieranie kwoty, żebym mogła rozpocząć terapię. Będę wszystkim ogromnie wdzięczna za wsparcie zbiórki i dobre słowo. Bardzo Was potrzebuję w najtrudniejszym czasie mojego życia…”
– apeluje Kasia na stronie siepomaga.pl.

Na apel odpowiedzieli absolwenci i studenci kierunku Edukacja Artystyczna w Zakresie Sztuki Muzycznej, Wydziału Pedagogiczno-Artystycznego w Kaliszu, UAM w Poznaniu, którzy zapraszają na koncert charytatywny dla Kasi Albrecht, który odbędzie się 27 marca w auli WPA UAM w Kaliszu. Wezmą w nim udział Chór Kameralny WPA UAM pod dyrekcją Beaty Szymańskiej, De Indigo, Torsje, Siostry Kościańskie, Ewa eM, Dorota Wróblewska, Maria Szczap, Maria Tomczyk-Groblica, Łukasz Tomaszewski, Marcin Mańka, Jakub Wojtasiak,  Wojciech Rektor, Piotr Kaftanowicz i Łukasz Szafrański. Ponadto przewidziany jest kiermasz słodkości i rękodzieła.
Cegiełki w cenie 50 zł do nabycia w Biurze Obsługi Studentów WPA w pokoju A205 od wtorku 21.03 do piątku 24.03 w godzinach od 9.00 do 14.00, a także w dniu koncertu przed wejściem do auli.

W wyniku koncertu zebraliśmy ponad 26 ooo zł 

Zebrane środki zostaną przekazane na leczenie Kasi Albrecht, które nie jest refundowane w Polsce przez NFZ. Zbiórkę prowadzi Bread of Life.  (opr. pp)

Źródło; https://zyciekalisza.pl/artykul/koncert-charytatywny/1414290

Uwaga! Koniec strony ;)