Sprawozdanie z zadania publicznego w Kaliszu.

W 2013 roku w ramach zadania Pomoc rzeczowa dla najuboższych mieszkańców pomoc uzyskało 2523 osób. Podopieczni w większości korzystali z odzieży wydawanej w siedzibie Fundacji. Zdarzało się również ze potrzebujący uzyskali pomoc w formie mebli lub artykułów gospodarstwa domowego ,przekazanych przez darczyńców. Dwukrotnie w miesiącu październiku oraz grudniu podopieczni otrzymali paczki żywnościowe. Ponadto chętni podopieczni brali udział w spotkaniach grupowych organizowanych raz w miesiącu oraz we wspólnym kolędowaniu w okresie przedświątecznym. Pierwszego czerwca Fundacja Bread of life zorganizowała także festyn z okazji Dnia Dziecka, gdzie dzieci brały udział w licznych grach i zabawach. Dzieci otrzymały w prezencie zabawki zebrane we współpracy z Młodzieżowym Domem Kultury W Kaliszu.Fundacja pozyskuje odzież od prywatnych darczyńców,  firm działających na terenie Kalisza, a także przy współpracy kaliskich szkół w ramach akcji „ Podaj dalej”, gdzie uczniowie zbierają w klasach odzież i zabawki. Fundacja nawiązała także współpracę ze Środowiskowym Hufcem Pracy 15-1 w Kaliszu, z którego młodzież bierze aktywny udział w różnych akcjach charytatywnych Fundacji  oraz cyklicznie przekazuje odzież i zabawki na rzecz podopiecznych Fundacji.Od września 2013 roku Fundacja wprowadziła nowy, bardziej przejrzysty regulamin korzystania z odzieży. Fundacja wprowadziła legitymacje, które są wydawane po udokumentowaniu trudnej sytuacji materialnej oraz liczby dzieci. Każdemu podopiecznemu posiadającemu legitymację przysługuje 10 rzeczy tygodniowo, oraz po 2 dodatkowe rzeczy na każde dziecko. Jest to system klarowny i czytelny, który ogranicza nadużycia ze strony podopiecznych.

Przeczytaj całe sprawozdanie. 

 

sprawozdanie ciuchy za 2013r (2)