Nowe numery kontaktowe

Ważna wiadomość dla osób, które korzystają z pomocy, bądź chcą pomagać za pośrednictwem Fundacji Bread of Life. Zmieniły się numery kontaktowe do pracowników Fundacji. Obecnie można się kontaktować z Tomaszem Jeżykiem pod numerem telefonu 791-990-575 oraz z Aleksandrą Tomczak 536-232-825.

wydawanie_odzież2_thumbnail2

Przypominamy, że w 2013 r. Fundacja we współpracy z Urzędem Miejskim w Kaliszu kontynuuje akcję „Wydawania odzieży dla najuboższych mieszkańców Kalisza”. Osoby, które chcą przekazać odzież i tym samym wspomóc ubogie rodziny z naszego miasta zapraszamy we wtorki, środy i czwartki w godzinach 9.00 – 15.30 – zaprasza Aleksandra Tomczak.