Zostań Aniołem nie tylko od święta. To motto przyświeca naszej platformie, która wystartowała niespełna 9 miesięcy temu. Celem platformy, Zostań Aniołem jest zbiórka pieniędzy dla podopiecznych Fundacji Bread of life, którzy potrzebują wsparcia, na swoją rehabilitację, zakup leków oraz wsparcie. W ciągu niespełna 9 miesięcy zebraliśmy ponad 200 tys. zł na ich leczenie. Serdecznie dziękujemy, za zaufanie zostańcie aniołami nie tylko od święta.

www.zostananiolem.pl 

Serdecznie dziękujemy wszystkim aniołom. Wiktor uzbierał całą kwotę na swoje leczenie 28 000 tys. zł na fundacyjnym portalu www.zostananiolem.pl Serdecznie dziękujemy, że jesteście cichymi aniołami nie tylko od święta. Zbiórka potrwa jeszcze do końca sierpnia. Pozdrawiam

Zapraszamy do ustanowienia rekordu Guinnessa Polski w największej liczbie przebranych za anioły.

Zapoznaj się z regulaminem

Regulamin 

 

DEFINICJA REKORDU
Niniejsze wytyczne obowiązują dla rekordu, w którym jak największa liczba osób zgromadzona w jednym miejscu będzie przebrana za anioły jednocześnie.
Minimalny wynik: 100 osób
WYTYCZNE DLA „NAJWIĘCEJ OSÓB PRZEBRANYCH ZA ANIOŁY JEDNOCZEŚNIE”
1. Wszyscy uczestnicy powinni być przebrani w kostium anioła składający się z następujących elementów:
– biały, sięgający ziemi kostium – skrzydła
– aureola
2. Wszyscy uczestnicy próby ustanowienia rekordu powinni jednocześnie stawić się na wyzna- czonym obszarze jednocześnie i pozostać tam przez co najmniej 5 minut.
3. Rozpoczęcie oraz zakończenie próby należy obwieścić głośnym sygnałem rozpoznawalnym przez wszystkich uczestników.
4. Czas próby powinno mierzyć dwoje niezależnych świadków, doświadczonych w obszarze spor- tu, na przykład trenerów lokalnych klubów sportowych lub przybyły na wydarzenie reprezen- tant Biura Rekordów. Czas powinien być odmierzany przez stopery z dokładnością do 0,01 sek.
5. Przed rozpoczęciem wydarzenia niezależni świadkowie lub przybyły na wydarzenie reprezen- tant Biura Rekordów powinni policzyć przybyłych uczestników. Liczenie uczestników jest za- sadnicze dla próby i musi zostać przeprowadzone dokładnie i zgodnie z zasadami.
OGÓLNE WYTYCZNE DOTYCZĄCE IMPREZ MASOWYCH
Zadaniem organizatora jest spełnienie wszystkich wymienionych w niniejszym dokumencie wytycznych.
 Próba pobicia rekordu musi odbyć się w jednym miejscu – na przykład w sali gimnastycznej, placówce oświatowej, sali konferencyjnej, sali wystawowej, innym miejscu publicznym lub na zewnątrz.
 Wszystkie próby pobicia rekordu muszą odbywać się na ograniczonym obszarze, z wyraźnie oznaczonym wejściem i wyjściem. Próby odbywające się wewnątrz budynków powinny posia- dać jedno specjalnie wyznaczone ku temu pomieszczenie. Próby odbywające się na zewnątrz powinny być ogrodzone, na przykład barierkami.
 Uczestnicy opuszczający miejsce bicia rekordu przed zakończeniem próby powinni zostać poli- czeni, a następnie odjęci od końcowego wyniku.
 Każdy z uczestników znajdujących się na ogrodzonym terenie powinien w pełni i najlepiej jak potrafi uczestniczyć w pobijaniu rekord

 

zostan aniolem