Zapraszamy do ustanowienia rekordu Guinnessa Polski w największej liczbie przebranych za anioły.

Zapoznaj się z regulaminem

Regulamin 

 

DEFINICJA REKORDU
Niniejsze wytyczne obowiązują dla rekordu, w którym jak największa liczba osób zgromadzona w jednym miejscu będzie przebrana za anioły jednocześnie.
Minimalny wynik: 100 osób
WYTYCZNE DLA „NAJWIĘCEJ OSÓB PRZEBRANYCH ZA ANIOŁY JEDNOCZEŚNIE”
1. Wszyscy uczestnicy powinni być przebrani w kostium anioła składający się z następujących elementów:
– biały, sięgający ziemi kostium – skrzydła
– aureola
2. Wszyscy uczestnicy próby ustanowienia rekordu powinni jednocześnie stawić się na wyzna- czonym obszarze jednocześnie i pozostać tam przez co najmniej 5 minut.
3. Rozpoczęcie oraz zakończenie próby należy obwieścić głośnym sygnałem rozpoznawalnym przez wszystkich uczestników.
4. Czas próby powinno mierzyć dwoje niezależnych świadków, doświadczonych w obszarze spor- tu, na przykład trenerów lokalnych klubów sportowych lub przybyły na wydarzenie reprezen- tant Biura Rekordów. Czas powinien być odmierzany przez stopery z dokładnością do 0,01 sek.
5. Przed rozpoczęciem wydarzenia niezależni świadkowie lub przybyły na wydarzenie reprezen- tant Biura Rekordów powinni policzyć przybyłych uczestników. Liczenie uczestników jest za- sadnicze dla próby i musi zostać przeprowadzone dokładnie i zgodnie z zasadami.
OGÓLNE WYTYCZNE DOTYCZĄCE IMPREZ MASOWYCH
Zadaniem organizatora jest spełnienie wszystkich wymienionych w niniejszym dokumencie wytycznych.
 Próba pobicia rekordu musi odbyć się w jednym miejscu – na przykład w sali gimnastycznej, placówce oświatowej, sali konferencyjnej, sali wystawowej, innym miejscu publicznym lub na zewnątrz.
 Wszystkie próby pobicia rekordu muszą odbywać się na ograniczonym obszarze, z wyraźnie oznaczonym wejściem i wyjściem. Próby odbywające się wewnątrz budynków powinny posia- dać jedno specjalnie wyznaczone ku temu pomieszczenie. Próby odbywające się na zewnątrz powinny być ogrodzone, na przykład barierkami.
 Uczestnicy opuszczający miejsce bicia rekordu przed zakończeniem próby powinni zostać poli- czeni, a następnie odjęci od końcowego wyniku.
 Każdy z uczestników znajdujących się na ogrodzonym terenie powinien w pełni i najlepiej jak potrafi uczestniczyć w pobijaniu rekord

 

zostan aniolem

Uwaga! Koniec strony ;)