Sprawozdanie finansowe z zbiórki publicznej w Kaliszu.

 logo na ulotke a5

 

Fundacja „Bread of life”, Oddział Kalisz                                                          Kalisz, 13.01.2014

ul. Śródmiejska 24a

62-800 Kalisz

tel. 536-232-825

 

 

PREZYDENT

MIASTA KALISZA

ul. Główny Rynek 20

62-800 Kalisz

 

SPRAWOZDANIE

 

z wyników zbiórki publicznej przeprowadzonej na podstawie decyzji Prezydenta Miasta Kalisza

na podstawie zezwolenia nr WSSM.5311.19.2013 z dnia 20 listopada 2013 r.

Dnia 14 grudnia 2013 r. Fundacja Bread of life/ Oddział Kalisz, przeprowadziła na terenie Miasta Kalisza, zbiórkę publiczną w formie środków pieniężnych  z przeznaczeniem na leczenie i rehabilitację trójki Kaliszan: Kingi, Jakuba, Piotra, Kacpra, Oli i Weroniki. Zbiórka odbyła się podczas imprezy „ Wigilia na kaliskim Rynku” . Mieszkańcy Kalisza mogli zjeść darmowy , ciepły posiłek, a każdy kto chciał wesprzeć chore dzieci mógł wrzucić datek do zamkniętych  puszek opatrzonych zdjęciami dzieci.

Zbiórka była prowadzona na terenie Miasta Kalisza w następujących formach:

  1. zbiórka dobrowolnych datków do zaplombowanych puszek ( zebrano :6180,32zł )
  2. dobrowolne wpłaty na konto bankowe o numerze BZWBK: 40 1090 1346 0000 0001 1420 0591 z dopiskiem „ na leczenie Kacpra, Weroniki i Oli” (zebrano 1500 zł)W wyniku przeprowadzonej zbiorki publicznej łącznie zebrano środki pieniężne w kwocie 7680,32zł. Środki uzyskane ze zbiórki zostały przekazane rodzicom dzieci