Historie osób, które mają w swoim życiorysie doświadczenie przebywania w domu dziecka, są bardzo delikatne. Za każdą z nich kryje się dramat. Dla większości ludzi wychowanie w bezpiecznym i ciepłym domu rodzinnym daje trwały fundament, na którym opierać będzie się całe dorosłe życie. Co jednak w sytuacji, kiedy te fundamenty są bardzo kruche, albo zostały w niewłaściwy sposób postawione? Kiedy domu rodzinnego nie było, albo strach było do niego wracać? Kiedy opiekę nad dzieckiem musiała przejąć rodzina zastępcza lub dom dziecka? Wtedy pojawiają się wyzwania, z którymi poprzez realizację projektu, chcemy się zmierzyć.

W jaki sposób?

Podstawą projektu jest działanie oparte na indywidualnej, pozytywnej relacji z osobistym mentorem. Chcemy budować zaufanie. Wszystkie elementy wsparcia dostosowywane są do indywidualnych potrzeb uczestnika i realizowane w atmosferze przyjaźni i współpracy.

Jakie są te elementy?

  • Wskazujemy właściwe sposoby radzenia sobie w życiu
  • Wzmacniamy poczucie własnej wartości
  • Pomagamy w wyborze ścieżki edukacyjnej lub zawodowej
  • Podnosimy stopień umiejętności potrzebnych w dorosłym życiu
  • Zapewniamy wsparcie w znalezieniu mieszkania, zdobyciu dodatkowych kwalifikacji, kontynuacji nauki
  • Zapewniamy różne formy spędzenia czasu wolnego

Wsparcie obejmuje dwa etapy – pierwszy podczas przebywania w pieczy zastępczej oraz drugi po opuszczeniu pieczy zastępczej i jest realizowany w oparciu o wartości chrześcijańskie.

My dajemy serce, czas i energię. A Ty co możesz od siebie dać?

Jest to możliwe na kilka sposobów. Proponujemy zarówno wpłatę darowizny na konto Projektu „Pod Skrzydłami”, podjęcie patronatu na platformie Patronite.pl, na której regularne wsparcie gwarantuje udział młodych ludzi we wszystkich formach wsparcia, które dla nich zaplanowaliśmy lub przekazanie 1,5% podatku.

Wpłaty na konto:

Fundacja „Bread of Life”

Długa Goślina 1, 62-095 Murowana Goślina

Nr: 26 1090 1362 0000 0001 4986 4520

Wpłaty z 1,5% podatku:

Wpisz w formularzu PIT nr KRS: 0000268931 z dopiskiem projekt “Pod Skrzydłami”

Wpłaty przez stronę Patronite:

https://patronite.pl/breadoflife.pl

Każda inwestycja w potrzebującą młodzież jest nie do przecenienia i daje rzeczywistą szansę na zmianę trudnego życia.

Koordynator projektu

Paulina Czapowska

Wspieraj ich w życiu codziennym!

Podaruj 1,5% mocy w celu pomocy

KRS: 0000268931

numer konta: 61 1940 1076 3023 5096 0000 0000

Uwaga! Koniec strony ;)