Opis projektu

Projekt wsparcia usamodzielniających się wychowanków pieczy zastępczej

Znając z doświadczenia trudności z jakimi zmagają się młode osoby opuszczające pieczę zastępczą, Fundacja Bread of Life, pragnie zaangażować się w pomoc w realizacji potrzeb związanych z usamodzielnieniem poprze realizację projektu pn. „Pod skrzydłami”.

GŁÓWNE CELE PROJEKTU

  • Zapewnienie wsparcia przez osobę z zewnątrz aby zniwelować poczucie lęku i osamotnienia towarzyszące procesowi usamodzielnienia
  • Ukierunkowanie na właściwe sposoby radzenia sobie w życiu, bez powielania negatywnych wzorców wyniesionych z domu rodzinnego
  • Zapobieganie powrotowi do dysfunkcyjnego środowiska rodzinnego
  • Zmiana sposobu myślenia na swój własny temat, wzmocnienie poczucia własnej wartości
  • Ukierunkowanie na wybór ścieżki edukacyjnej lub zawodowej
  • Umożliwienie skorzystania z praktycznych kursów, wspomagających wiedzę o życiu i samodzielnym funkcjonowaniu
  • Zagospodarowanie czasu wolnego poprzez udział w warsztatach artystycznych, wycieczkach, spotkaniach integracyjnych, możliwość rozwoju zainteresowań, talentów, zaangażowania się w wolontariat
  • Zapewnienie wsparcia rzeczowego/ środków na potrzeby związane z wyposażeniem mieszkania, zdobyciem dodatkowych kwalifikacji, kontynuacją nauki

Wsparcie obejmuje dwa etapy- pierwszy podczas przebywania w pieczy zastępczej (16-18 lat) oraz drugi po opuszczeniu pieczy zastępczej oraz jest realizowane w oparciu o wartości chrześcijańskie.

Koordynator projektu

Paulina Czapowska

Wspieraj ich wżyciu codziennym

Podaruj 1% mocy w celu pomocy

z dopiskiem AUKCJE

KRS: 0000268931

z dopiskiem AUKCJE

numer konta: 61 1940 1076 3023 5096 0000 0000

Uwaga! Koniec strony ;)