Lilka urodziła się jako zdrowa dziewczynka. Rozwijała się prawidłowo jako niemowlę ale kiedy pojawiły się problemy z nauką chodzenia rodzice zaczęli szukać przyczyny. Diagnoza okazała się druzgocąca – rdzeniowy zanik mięśni- SMA. Podczas przebiegu tej choroby dochodzi do całkowitej utraty motoneuronów rdzenia kręgowego. Konsekwencją tego procesu jest osłabienie, a także postępujący zanik mięśni. Lilka nigdy nie nauczyła się chodzić, a jej siła mięśniowa słabnie. Wymaga całodobowej opieki, pomocy w podstawowych czynnościach dnia codziennego jak również zaopatrzenia ortopedycznego oraz wsparcia oddechowego w nocy przy użyciu respiratora. Codzienność Lilki to wózek, codzienna rehabilitacja i sprzęt ortopedyczny. Lila rośnie, a jej ciało bardzo zmienia się przez chorobę. Skolioza jest już tak duża, że wymaga operacji. Każdego dnia Lilka pokonuje przeciwności swojego ciała ale to i tak nie zmienia jej pogodnego charakteru i z ciekawością małego dziecka czeka na nowy dzień. Aby zapewnić niezbędny sprzęt i środki na rehabilitację, rodzina prosi o wsparcie.

Uwaga! Koniec strony ;)