Ania urodziła się przedwcześnie, w 24 tygodniu ciąży. Doznała urazów okołoporodowych, była niedotleniona. Jej stan był bardzo ciężki. Skutkiem przedwczesnego porodu było czterokończynowe porażenie, padaczka.

Dzięki rehabilitacji Ania w wieku 4 lat zaczęła chodzić. Mówiła, co jest ogromnym osiągnięciem przy tego typu upośledzeniu. Niestety po jednym z silnych napadów padaczkowych przestała chodzić i mówić. Jej rozwój się cofnął. Po jakimś czasie ponownie zaczęła chodzić ale już nie wróciła do mówienia. Każdy napad uszkadzał mózg i wykrzywiał sylwetkę w wyniku czego powstało silne skrzywienie kręgosłupa. Dalsze pogłębianie się tego stanu może sprawić, że Ania przestanie chodzić. Skrzywienie powoduje ciągły dyskomfort, ucisk i ból, przez co Ania jest niespokojna i pobudzona. Ania uczęszczała do szkoły specjalnej, gdzie była pod opieką logopedy i rehabilitantów.

Kiedy skończyła 18 rok życia została odcięta od wielu form pomocy. Ania bardzo potrzebuje rehabilitacji. Ma znaczne upośledzenie umysłowe. Pragnieniem mamy jest aby Ania mogła się rozwijać fizycznie i umysłowo., aby ponownie zaczęła mówić.

Uwaga! Koniec strony ;)