Ok, czas na podsumowanie konkursu pt. Moja ulica w obiektywie. Z mnóstwa nie nadesłanych prac, została nadesłana jedna i to Krzysztof Wydra. To on właśnie jako samotny wilk McQueen otrzymuje voucher za swoje cudowne zdjęcia z terenu obszaru rewitalizacji. Gratulujemy