Koniec projektu pt.”Daj mi szansę”

Koniec projektu pt.”Daj mi szansę”

Wszystko co dobre szybko się kończy, kończy się stary rok zaczyna nowy. Nasz rytm wyznacza zegar, kalendarz każdego dnia pokazując nam, że nasze lata lecą i stajemy się mądrzejsi o kolejne doświadczenia. Rytm w organizacjach pozarządowych potocznie zwanych NGO-sami, poddany jest czasowi projektowemu od projektu do projektu i w ten sposób załoga patrzy a tu już koniec pewnego etapu, projektu. Trzeba składać kolejną ofertę na następny rok.

W ten sposób zakończyliśmy ciekawy projekt współrealizowany ze środków WUW w Poznaniu w kwocie 15 000 tys. zł

A to fragment pisma od WUW W Poznaniu na co poszły pieniądze projektowe

“W związku z przyznaną Fundacji dotacją w ramach programu Wojewody Wielkopolskiego Prowadzenie kompleksowego, specjalistycznego wsparcia dla rodzin dotkniętych dysfunkcją i kryzysem w wysokości 15 000,00 zł (słownie: piętnaście tysięcy złotych 00/100), z przeznaczeniem na:

terapeuta uzależnień – 3 500,00 zł,
terapeuta rodzinny – 3 500,00 zł,
psycholog kliniczny – 5 000,00 zł,
pedagog – 3 000,00 zł,”
Wkład własny Fundacji miał być na poziomie 4,5 tys. zł a wyszedł na poziomie około 9 tys.zł.

Tym razem udało się powysyłać do ośrodków uzależnień kilka osób. W wyniku projektu dwie osoby usamodzielniły się. Jeden mężczyzna wynajmuje mieszkanie podjął pracę w charakterze stróża a drugą osobą była kobieta, która doświadczała przemocy domowej i znalazła swój własny kąt i zaczyna układać swoje życie na nowo. Oczywiście w projekt skierowany był do 50 mężczyzn i kobiet a także 10 rodzin.

Lubię pisać projekty do WUW ponieważ jest sieczka przy wyborze ofert, niekompletne odpadają i tyle. Dzięki temu poziom pisania, fabuła projektowa a także co ważne bezstronność oceniających jest wysoka. Przypominam, że oferty spływają z całej Wielkopolski.

Dzięki temu wiemy, że nasze oferty są warte i ciekawe, w następnym roku składamy poraz pierwszy do FIO i tam będzie sieczka. Bo oferty spływają z całej Polski.