International Poznan Radio- Stonebridge

Wywiad dla International Poznan Radio

Grupa wolontariuszy fundacji Bread of Life z USA- BridgeStone