Krystyna przeszła niedokrwienny udar i doznała wieloogniskowego naczyniopochodnego uszkodzenia mózgu. Udar spowodował niedowład lewostronny, w największym stopniu kończyny górnej, a także skokowe pogorszenie czynności poznawczych i pamięci. Przebywając w szpitalu, w tym samym czasie, Krystyna była już zarażona wirusem Covid-19. Walka o jej życie była długotrwała i trudna. Dodatkowo przebywając jeszcze w szpitalu, w wyniku niedopatrzenia, doznała złamania – podgłowowe lewej kości ramiennej (ręka udarowa), po której miała zabieg zespolenia kości. Wypadek w szpitalu i złamanie niestety opóźniło proces zdrowienia i rozpoczęcia rehabilitacji. Rodzina marzy żeby Krystyna wróciła do jak największej sprawności fizycznej i intelektualnej. Biorąc pod uwagę fakt, że najwięcej można wypracować w ciągu pierwszego roku po udarze – największym wyzwaniem jest właśnie rehabilitacja. Na chwilę obecną rehabilitacja odbywa się tylko na NFZ, „rzutami” po 10 godzin, po których najczęściej następuje przerwa, wynikająca z „kolejki” oczekujących pacjentów. Ważne jest aby Krystyna miała ciągłość rehabilitacji – wymaga to jednak dodatkowych nakładów finansowych, które aktualnie są poza możliwościami rodziny. Jako rodzina jesteśmy już wdzięczni za wszelkie wsparcie i dobre rady, które otrzymujemy. W walce o zdrowie i o godne życie naszej Mamy PROSIMY O WASZE WSPARCIE FINANSOWE. Każda kwota jest cenna i ważna. Bardzo serdecznie dziękujemy!

Uwaga! Koniec strony ;)