Ostatnia wola. Dzisiaj spotkaliśmy się z mamą Piotra Żakowicza. Wspólnie ustaliliśmy, że zgromadzone środki, które pozostały ze zbiórek na portalu, Wigilii na kaliskim rynku przeznaczamy na rzecz Marka.