Mały spot, „IV Charytatywnej Wigilii na kaliskim rynku”