KRS: 0000268931 konto:73109013460000000112704936

Murowana Goślina ul. Długa Goślina 1

Pomoc rzeczowa

Pomoc rzeczowaCelem projektu jest zapewnienie pomocy rzeczowej w postaci odzieży używanej, nowej przekazanej przez kaliszan dla najuboższych mieszkańców Miasta Kalisza. Beneficjenci projektu są rekrutowani do niego wspólnie z pracownikami Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kaliszu, Centrum Interwencji Kryzysowej, kuratorami społecznymi, zawodowymi, pedagogami szkolnymi, noclegownią dla bezdomnych mężczyzn w Kaliszu, Urzędzie Powiatowym Pracy w Kaliszu. Projekt kierowany jest do 300 osób miesięcznie. Głównymi beneficjentami projektu są, kobiety samotnie wychowujących dzieci doświadczających przemocy fizycznej, psychicznej, kobiety o niskim statusie materialnym, samotni mężczyźni, byli więźniowie, osoby posiadające orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, bezrobotne, bezdomne. W do miesiąca września 2014 roku z pomocy rzeczowej skorzystało około 1200 rodzin.

2 MBPomoc rzeczowa