KRS: 0000268931 konto:73109013460000000112704936

Murowana Goślina ul. Długa Goślina 1

O nas

SPRAWOZDANIE 2013

    Fundacja ”Bread of Life” jest niedochodową, ponadwyznaniową organizacją chrześcijańską z siedzibą w Długiej Goślinie k. Poznania i oddziałami w Poznaniu, Kaliszu, Rzeszowie, Gnieźnie, Mołdawii i na Wybrzeżu Kości Słoniowej. W Wielkopolsce działamy nieprzerwanie od roku 2001, opierając się o naukę Pisma Świętego i etykę chrześcijańską. 

 

Naszą misją jest pomaganie, wspieranie oraz aktywizowanie osób, które z różnych powodów znajdują się na marginesie życia społecznego i ze względu na swoją sytuację życiową nie są z w stanie same powrócić do społeczeństwa i normalnego życia. Pomagamy w zakupie sprzętu rehabilitacyjnego, leków, zbieramy pieniądze na leczenie dzieci i dorosłych walczących z nowotworami oraz zmagających się z innymi schorzeniami nierefundowanymi przez NFZ.Zorganizowaliśmy się głównie po to, aby przywracać ludziom nadzieję do życia, a przez to przywracać ich do społeczeństwa.

 

Chęć niesienia pomocy innym sprawia, że nasza organizacja systematycznie rozwija swoją działalność. Staramy się prowadzić jak najwięcej akcji na rzecz osób bezdomnych i najuboższych. Aktualnie działamy na terenie Poznania, Kalisza i Długiej Gośliny, mając w planach rozszerzenie naszej działałności na inne miasta.

 

Click here to visit the English version of the InTouch Mission Project

 

Zarząd Fundacji:

 Zarzad_zdj_poziom

 

Janusz Fredyk – Prezes Zarządu – kontakt mailowy: janusz@breadoflife.pl

Dariusz Cieślak – Członek Zarządu – kontakt mailowy: dariusz@breadoflife.pl

Tomasz Jeżyk – Członek Zarządu – kontakt mailowy: tomek@breadoflife.pl

 

Rada Fundacji:

Richard Nungesser – Fundator

Piotr Zaremba

Renier Van den Berg

 

Sprawozdania OPP.

42 MBSprawozdanie 2016 rok 220 kBInformacje uzupełniające do bilansu 2015 242 kBRachunek zysków i strat 2015 469 kBSprawozdanie merytoryczne 2015 159 kBInformacje ogólne 2015 166 kBInformacje ogólne 2014 188 kBInformacje uzupełniające do bilansu 2014 243 kBRachunek zysków i strat 2014 467 kBSprawozdanie merytoryczne 2014

36 kBRACHUNEK WYNIKÓW ZA 2013

32 kBBILANS ZA 2013

530 kBSPRAWOZDANIE 2013

84 kBINFORMACJA DODATKOWA ZA 2013 ROK

Sprawozdanie Fundacji Bread of Life 2012

Rachunek Wyników za 2012 rok

Informacja dodatkowa za 2012

Bilans za 2012 rok

Sprawozdanie Fundacji Bread of Life 2011

Rachunek Wyników za 2011 rok

Informacja dodatkowa za 2011

Bilans za 2011 rok

Statut Fundacji Bread of Life