Rośniemy w siłę dzięki dobrym ludziom. Zaczynaliśmy dawno temu, teraz mamy jasne cele i będziemy je realizować!

Główne cele

Głównym celem Fundacji jest przywrócenie godności drugiemu człowiekowi. Tak jak każda organizacja mamy swoje plany, ambicje, które realizujemy sukcesywnie. Mamy w planach budowę hospicjum, szkoły na Wybrzeżu Kości Słoniowej,  przedszkola, oraz ośrodka terapeutycznego dla dzieci i młodzieży. Są to tylko niektóre, cele które chcemy zrealizować a roku na rok, kolejne osoby z zespołu przynoszą, coraz ciekawsze inicjatywy, które wdrażamy w życie.

Nasze zasoby

Nasze zasoby empatii, miłości, zrozumienia istoty zaistniałego ludzkiego problemu oraz godności do drugiego człowieka są nieograniczone. Stąd też ukuło się motto naszej Fundacji, „Człowieczeństwo bez barier” dzięki temu nasi podopieczni mogą wierzyć, że zmiana na lepsze i w lepsze jutro jest z nami możliwa, a także realna.

Specjalizujemy się…

… w niesieniu pomocy innym osobom, wykorzystując całą swoją wiedze oraz zaangażowanie. Przywracamy nadzieję tam gdzie pozostał jej mały płomień, a wiara w rozwiązanie problemu spadła do minimum. Zakupujemy sprzęt rehabilitacyjny, odwiedzamy chorych w domach, szpitalach, robimy drobne zakupy oraz angażujemy miejscową społeczność do pomocy w rozwiązaniu problemu naszych podopiecznych. Cała nasza praca oparta jest o etykę chrześcijańską, a inspiracją do pomocy innym stał się wers z Ew. Jana, 6, 35 Ja jestem chlebem żywota, Ew. Jana 6,35 I’m the bread of life. Stąd nazwa Fundacji Bread of life.

Miłość
Empatia
Zrozumienie
Wiara w lepsze jutro

Fundacja Bread of Life

Siedziba / NLC:

Długa Goślina 1,

62-095 Murowana Goślina

Oddział Poznań, biuro:

ul. Polna 3/5

60-535 Poznań

Przyjęcia podopiecznych odbywają się w biurze w dniach:

poniedziałek, środa i czwartek w godzinach 9.30 – 14.00

Dominika Cieloszyk – tel. 791 99 06 56

Email: dominika@breadoflife.pl

Oddział Kalisz:

ul. Śródmiejska 24a

62-800 Kalisz

Przyjęcia podopiecznych odbywają się w biurze w dniach:

Wtorek, środa i czwartek w godzinach 9.00 – 16.00

Agnieszka Józefowska – tel. 536 23 28 25

Tomasz Jeżyk – tel. 791 990 575

Email: tomek@breadoflife.pl

Hej! To nie wszystko!

jesteśmy na całym świecie ;)

Ludzie czyniący dobro

Prezes fundacji

Dariusz Cieślak

Dariusz Cieślak ostoja spokoju, urodzony dyplomata. Specjalista terapii uzależnień. Człowiek o dużej empatii.

Miłośnik motocykli.

Dyrektor fundacji o/Poznań

Reinier van den Berg

Reinier człowiek biznesu, miłośnik liczb i cyferek. Osoba odpowiedzialna za tworzenie budżetu, strategii i rozwoju fundacji

Miłośnik podróży.

Członek Zarządu fundacji

Tomasz Jeżyk

Wulkan pomysłów i idei, członek zarządu Fundacji Bread of life związany z nią od początku istnienia.

Uwielbia ruch.

Przewodniczący Rady fundacji. Fundator!

Richard Nungesser

Kiedy ogień przygasa, dolewa oliwy dzięki czemu nie gaśniemy. Pastor, człowiek o wielkiej wizji, inspiruje innych.

Uwielbia Boga, oraz podróże!

Event Manager

Monika Bacik

Kobieta o niespożytych siłach, organizatorka głównych projektów i wydarzeń w oddziale w Poznaniu. Prywatnie matka Nikosia.

Project Manager

Dominika Cieloszyk

Niezwykle skrupulatna osoba, pracownik administracji oddziału w Poznaniu

Sprawozdania z działalności fundacji

Statut

Fundacji Bread of Life

Fundacja ”Bread of Life” jest niedochodową, ponadwyznaniową organizacją chrześcijańską z siedzibą w Długiej Goślinie k. Poznania i oddziałami w Poznaniu, Kaliszu, Rzeszowie, Gnieźnie, Mołdawii i na Wybrzeżu Kości Słoniowej. W Wielkopolsce działamy nieprzerwanie od roku 2001, opierając się o naukę Pisma Świętego i etykę chrześcijańską. 

Naszą misją jest pomaganie, wspieranie oraz aktywizowanie osób, które z różnych powodów znajdują się na marginesie życia społecznego i ze względu na swoją sytuację życiową nie są z w stanie same powrócić do społeczeństwa i normalnego życia. Pomagamy w zakupie sprzętu rehabilitacyjnego, leków, zbieramy pieniądze na leczenie dzieci i dorosłych walczących z nowotworami oraz zmagających się z innymi schorzeniami nierefundowanymi przez NFZ.Zorganizowaliśmy się głównie po to, aby przywracać ludziom nadzieję do życia, a przez to przywracać ich do społeczeństwa.

Chęć niesienia pomocy innym sprawia, że nasza organizacja systematycznie rozwija swoją działalność. Staramy się prowadzić jak najwięcej akcji na rzecz osób bezdomnych i najuboższych. Aktualnie działamy na terenie Poznania, Kalisza i Długiej Gośliny, mając w planach rozszerzenie naszej działałności na inne miasta.

Uwaga! Koniec strony ;)